Styrelsen

I föreningens styrelse ingår:

Johan Boman (Ordförande)
Reneé Zeybrandt (Kassör)
Kenneth Andersson (Ledamot)
Jenni Holmberg (Ledamot)
Erica Sjöberg (Ledamot)
Elin Birgisson (Ledamot)