Om Föräldraföreningen

 

Varför föräldraförening?

Föräldraföreningen fungerar som en länk mellan föräldrar och skola. Föreningen har stora möjligheter att påverka aktuella frågor i stort och smått på Trandaredskolan. Arbetet sker i samverkan med skolans personal och i vissa fall kommundelen. Kontinuerlig dialogs förs med rektor och skolledning.

Föreningens syfte är att aktivt medverka till bra utbildning och omsorg för våra barn samt att öka föräldrarnas inflytande och engagemang i elevernas och skolans utveckling.

Vad gör Trandaredskolans föräldraförening?

Föräldraföreningen ska vara en kulturbärare och bevara, utveckla och bygga upp traditioner på Trandaredskolan där vårfesten är vårt största arrangemang. Förutom påverkan och engagemanget så ger föreningen konkret ut ekonomiska bidrag till skolresor i åk 3 och 6, samt till inköp av redskap och leksaker. Dessutom bekostar föräldraföreningen en årlig skolkatalog till alla elever samt bytesbilder av skolfotot.

Möten med föräldraföreningen

Varje termin träffas föreningen fyra gånger, då deltar skolans rektorer och annan personal. Här sprids färsk och kontinuerlig information om vad som händer inom skolans värld i stort och på vår skola. Mötet är ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter och ta upp hur saker fungerar i andra klasser, i skolmatsal, på raster, idrott etc. Våra möten har högt i tak – direkta frågor om skolan och fritidsverksamheten är välkomna och ingen fråga är för stor eller för liten! Som medlem i föreningen är du alltid varmt välkommen till våra möten. I regel hålls mötet första torsdagen varje månad. Datum sätts vid föregående möte. Vi ser gärna att 1-2 representanter från varje klass finns närvarande vid varje möte.

Här på föreningens hemsida för mer info om föräldraföreningen, här finns även datum för kommande möten, protokoll med mera.
Kontakta gärna ordförande Elin Birgisson för frågor, tips och idéer: Klicka här för att maila Elin

Tillsammans gör vi skillnad!
Varmt välkomna till Trandaredskolans föräldraförening!