VÄLKOMMEN TILL

 

Varför en föräldraförening?

Föräldraföreningen fungerar som en länk mellan föräldrar och skola. Föreningen har stora möjligheter att påverka aktuella frågor i stort och smått på Trandaredskolan. Arbetet sker i samverkan med skolans personal och i vissa fall kommundelen. Kontinuerlig dialogs förs med rektor och skolledning.

Föreningens syfte är att aktivt medverka till bra utbildning och omsorg för våra barn samt att öka föräldrarnas inflytande och engagemang i elevernas och skolans utveckling.

 

Vad gör Trandaredskolans föräldraförening?

Föräldraföreningen ska vara en kulturbärare och bevara, utveckla och bygga upp traditioner på Trandaredskolan där vårfesten är vårt största arrangemang. Som medlem i föräldraföreningen bidrar du till att:

  • Erbjuda ekonomiskt stöd till skolresor och aktiviteter
  • Bekosta årlig skolkatalog till alla barn
  • Anordna föräldramöten och informationsträffar
  • Bidra till att utveckla skolans verksamhet
  • Vara en länk mellan föräldrar och skola

Du behöver inte vara aktiv i föreningen för att vara medlem! 

 

Vad innebär ditt medlemskap?

Medlemsavgiften är 100 kronor per familj och skolår.

Pengarna från medlemsavgiften är oerhört viktiga för föräldraföreningens och varje krona går till aktiviteter och evenemang som gynnar alla elever på skolan.

Betalningen sker med fördel via swish. (Skriv ditt/dina barns namn och klass(-er) i meddelanderutan) Tex. ”Adam 1C, Minna 4B, Johan FA”

Som tidigare nämnt, du behöver inte vara aktiv i föreningen.
Enbart ditt medlemskap gör stor skillnad!

Dina 100 kr går varje år till
Att alla elever får en gratis skolkatalog
Att år 3 kan besöka forntidsbyn
Att år 6 får en avslutningsgåva
Att år 6 får ett bidrag till klassresa på 100 kr/elev
Att elevråd, miljöråd och fritidshem får bidrag till att göra inköp till sin verksamhet

Möten med föräldraföreningen

Som medlem i föreningen är du alltid varmt välkommen till våra möten.
Vi ser gärna att 1-2 representanter från varje klass finns närvarande.
I regel hålls mötet första torsdagen varje månad – Se vårt årshjul för mer information.

Varje termin träffas föreningen fyra gånger, då deltar skolans rektorer och annan personal. Här sprids färsk och kontinuerlig information om vad som händer inom skolans värld i stort och på vår skola. Mötet är ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter och ta upp hur saker fungerar i andra klasser, i skolmatsal, på raster, idrott etc. Våra möten har högt i tak – direkta frågor om skolan och fritidsverksamheten är välkomna och ingen fråga är för stor eller för liten!

Kontakta gärna föräldraföreningens styrelse för frågor, tips och idéer: Klicka här för att maila styrelsen.

Tillsammans gör vi skillnad!
Varmt välkomna till Trandaredskolans föräldraförening!