Medlemskap

Är du förälder till ett barn på Trandaredskolan?

Då vill vi uppmuntra dig att bli medlem i föräldraföreningen!

Gör så här:

Betala in medlemsavgiften på 100 kronor per familj för skolår 2023/2024.

  • Bankgiro 5137-5087
  • Swish 123 026 87 14.
    Skriv ditt/dina barns namn och klass(-er) i meddelanderutan.

Lätt som en plätt, men oerhört värdefullt!

Föräldraföreningen är en viktig del av skolans verksamhet. Föreningen arbetar för att skapa en trivsam och trygg skolmiljö för alla elever. Föreningen anordnar också olika aktiviteter och evenemang för elever och föräldrar.

Som medlem i föräldraföreningen får du möjlighet att:

  • Bidra till att skapa en bättre skolmiljö för ditt barn
  • Delta på föräldramöten och informationsträffar
  • Bidra med ekonomiskt stöd till skolresor och aktiviteter
  • Engagera dig i skolans verksamhet
  • Vara med och påverka skolans utveckling

Du behöver inte vara aktiv i föreningen för att vara medlem. Pengarna från medlemsavgiften går till aktiviteter och evenemang som gynnar alla elever på skolan.