Föräldraföreningen vill tacka alla föräldrar för ett mycket bra engagemang vid Vårfesten.

Tack!