Här kommer protokollet från Föräldrarföreningens möte den 3 Februari.
Möte med Trandaredskolans föräldraförening feb 2022