Borås Stad har kommit fram till nedan beslut.
Finns även som  pdf och går att hämta på denna länken

Lokalplanering för Trandaredskolan läsåret 2014 – 2015

 

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att hos Lokalförsörjningsnämnden avisera om ett kommande behov av lokaltillskott i form av tillfälliga skolpaviljonger vid Trandaredskolan från och med 2015.

Nämndens yttrande

Stadsdelsnämnden Öster har uppmärksammat behovet av ett lokaltillskott vid Trandaredskolan. Den snabba demografiska utvecklingen inom skolans upptagningsområde pekar på ett behov av ytterligare tre klassrum samt behov av arbetsrum för pedagoger samt elevhälsoteamets personal.

 

Enligt verksamhetens bedömningar klarar skolan att bereda ytterligare ett klassrum inom befintlig byggnad inför läsåret 2014/2015. Från höstterminen 2015 bedöms ett behov av ytterligare tre klassrum för att bereda plats åt cirka 60 tillkommande elever. Denna utökning av lokalyta och löpande driftkostnader kommer Stadsdelsnämnden att pröva inför arbetet med 2015 års budget.

 

Stadsdelsnämnden Öster kommer senare i höst, när de exakta underlagen för elevantalet finns framme, att närmare precisera behovet av en tillfällig paviljonglösning. Stadsdelsnämnden Öster förutsätter att Lokalförsörjningsnämnden i sin prövande roll bedömer om det finns överskott av skollokaler inom Borås Stad som skulle kunna vara ett rimligt alternativ till en paviljonglösning vid Trandaredskolan.

 

STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

 

Ulf Sjösten                                            Göran Carlson

Ordförande                                          Tf Stadsdelschef