Styrelsen

I föreningens styrelse ingår:

Anna Jonsson (Ordförande)
Maria Lindberg (Kassör)
Åsa Mossberg (Ledamot)
Malin Palmé (Ledamot)
Johan Boman (Ledamot)
Katarina Nordström (Revisor)
Anna Rahn (Valberedning)